Takk for Mewantemooseicdaytwoo!

mewant

Edvard Munch videregående skole har tradisjon for å arrangere "Munchdager". Da løser vi opp timeplanen og lager store tverrfaglige arrangementer for elever og ansatte. Denne gangen fikk de uttrykke seg fritt innenfor rammene av norsk lov og et fredet bygg.

IDÉ
Onsdag 11. april lot vi oss inspirere av den amerikanske komponisten John Cage, som i 1969 arrangerte en multimedial massehendelse på University of California: Mewantemooseicday. Her satte han sin pedagogiske idé ut i praksis: "Mennesker sammen uten restriksjoner implementert i en overflod av situasjoner." Vi skal lage vår egen variant av dagen tilpasset 2018: Mewantemooseicdaytwoo.

HVORFOR
En parafrasering av det Cage sa om publikum forteller oss hvorfor: "Elever er mennesker, ikke planter... Elsker vi elevene? Visst gjør vi det! Det viser vi ved ikke å gå i veien for dem." I fire timer ga vi derfor plass for frihet og prosess framfor regler og regi, kreativ utfoldelse framfor styrt aktivitet, og sosial samhandling fremfor sololøp

HVEM
Alle!
Alle på skolen og alle andre!
Alle kunne være sirkusartister!
Alle kunne være sirkuspublikum!

LENKER
- Mer informasjon om John Cage: https://snl.no/John_Cage
- Presentasjon av prosjektet for elever og lærere på Edvard Munch vgs.: https://prezi.com/view/femNZvmkV9oKCk2VKPKq/

- Videoklipp med presentasjon av noen av aktivitetene på skolens Facebookside: https://www.facebook.com/events/1711195792272744/?active_tab=discussion

Foto: Peter Hypher