Massetesting fra uke 36

selvtest

Skolen vil få tilsendt egne tester til dette formålet – som deles ut av kontaktlærer. Hver elev får 8 tester av gangen – som er fire ukers forbruk. Testingen skal foregå hjemme.

Elever som skal på Strandheim eller tilsvarende turer, bes om å teste seg ekstra dagen før avreise.

Test  to ganger i  uken

På grunn av smittesituasjonen i Oslo oppfordres alle elever teste seg regelmessig, to dager i uken på mandag og torsdag. Denne ordningen erstatter dagens ordning med test istedenfor karantene.

Hvis elevene tester seg selv to ganger i uka, på mandager og torsdager, trenger de ikke gå i smittekarantene, selv om de er nærkontakter.

Elevene må fremdeles være i karantene hvis

 • de kommer fra et land med innreisekarantene
 • de har symptomer på koronavirus
 • de er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til en smittet

Hvordan skjer testingen?

 • Elevene tester seg selv på faste dager, mandager og torsdager.
 • Alle elevene på skolen må teste seg på disse dagene.
 • Se film som viser hvordan testen kan gjennomføres.
 • Det vil bli sendt ut en påminnelse fra administrasjon/ledelse på skolen til elevene om testingen hver mandag og torsdag.
 • Testen er frivillig, og vi oppfordrer alle elever til å gjennomføre testen.
 • De som ikke vil teste seg fast, må være i vanlig karantene dersom de blir nærkontakter på skolen eller andre steder.

Hvis en elev tester positivt

 1. Eleven som tester positivt skal gå i isolasjon og holde minst 2 meter avstand til andre. Bruk munnbind. 
 2. Eleven ringer koronatelefonen på 21 80 21 82  for å opplyse om positiv hurtigtest og ønsker å ta en PCR-test. 
 3. Eleven kan også bestille time for test på nett, eller bruke drop-in ved et av de kommunale testsentrene i Oslo. Elever som bor utenfor Oslo, ringer koronatelefonen der de bor.
 4. Ved positiv test - si ifra til dine nærkontakter (utenom skolen) om at du er smittet. Disse bør anbefales å teste seg og/eller gå i karantene. Dersom nærkontaktene er vaksinerte kan de ha unntak fra karantene. Følg FHIs regler her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/
 5. Smittesporingsteamet vil følge opp den smittede.

De andre elevene i klassen som er nærkontakter fortsetter å teste seg på de to faste testdagene i uka med selvtester fra skolen, og trenger ikke gå i karantene.

Personvern

Elevenes personvern ivaretas ved at elevene kun ser sitt eget prøvesvar. Skolen vil ikke opplyse om andres prøvesvar, heller ikke positive prøvesvar.

OBS! Fortsatt gjelder følgende ved symptomer og sykdom

Syke personer skal ikke være på skolen – og terskelen for å møte på skole og jobb med symptomer skal være like høy som tidligere under pandemien. Dette gjelder også vaksinerte personer. Det betyr at du IKKE kan hurtigteste deg ut av karantene, dersom du har symptomer.