Klagefrister/Offentliggjøring av Standpunktkarakterer

Gutta på benken

Da vil en ekstern nemnd avgjøre om karakterene er satt i tråd med gjeldende regler for karaktersetting. Kort fortalt skal nemnda vurdere om karakteren er satt på bakgrunn av den samlede kompetansen til eleven og om eleven har fått underveisvurdering og mulighet til å vise kompetanse underveis i undervisningen.

En klage skal være skriftlig og må være undertegnet. Du bør begrunne klagen.

Les mer her.

Klage på standpunktkarakterer: Ta kontakt for mer informasjon eller send klagen til: herdis.wiig@osloskolen.no

Klage på eksamenskarakterer: Ta kontakt for mer informasjon eller send klagen til: vigdis.vangsoy@osloskolen.no

Hovedregel for alle: ORDINÆR KLAGE
Send klagen så raskt som mulig når du har bestemt deg for å klage og senest etter fristene nedenfor. Klagefrist på eksamen- og standpunktkarakter er normalt ti dager etter offentliggjøring av eksamen- eller standpunktkar. Svar på klagen kommer normalt i august eller september.

NB: Man kan også klage på gjennomføringsfeil i forbindelse med muntlig eksamen. Fristen her er normalt 10 dager etter gjennomført eksamen.
Klagen blir behandlet til høsten.

Spesielt for Vg3: Hurtigklagefrist
Elever i Vg3 kan få sin karakterklage behandlet før sommerferien. Eventuell ny karakter kommer da på vitnemålet som brukes dette året. Hurtigklagefristen er normalt 3 dager etter offentliggjøring av standpunktkarakterene..

Vg3-elevene kan også klage innenfor ordinær frist som er 10 dager. Da blir klagen behandlet til høsten.

Dag

Dato

Hva skjer?

Tirsdag

8. juni

Offentliggjøring av standpunkt Vg3 klokka 1200

Fredag

11. juni

Hurtigklagefrist på standpunktkarakterer og muntlig eks.  Vg3 – kl. 12.00

Tirsdag

15. juni

Offentliggjøring av standpunktkarakterer Vg1 og Vg2

Mandag

20. juni

Offentliggjøring av eksamenskarakterer på sms gjelder morsmål

Torsdag

24. juni

Ordinær klagefrist på standpunkt  Vg1, Vg2 og Vg3