Informasjonsmøte for foresatte

Foreldremøte

Vg1
Mandag 21. august

Kl. 17.30:         Kunst, design, arkitektur, Design og håndverk
Kl. 18.30:         Studiespesialisering
Kl. 19.30:         Musikk, Dans

Vg2
Tirsdag 22. august

Kl. 17.30:         Kunst, design, arkitektur
Kl. 18.30:         Studiespesialisering
Kl. 19.30:         Musikk, Dans, Design og håndverk

PROGRAM
1. Informasjon om skolen og skoleåret (v/rektor)
2. Informasjon om det enkelte utdanningsprogram (v/avdelingsleder)
3. Møte med kontaktlærer

Velkommen!