Informasjon om prosedyre ved smitte

image

Kjære elever,

Slik fungerer det skolens prosedyre for informasjon ved smitte:

Elever som er definert som "nærkontakt" til en som har påvist smitte, blir orientert. Når vi definerer hvem som er "nærkontakter", søker vi råd hos bydelsoverlegen i St.Hanshaugen bydel. Dere kan være helt trygge på at nærkontakter defineres vidt og bredt. Det er altså ingen fare for at du ikke får den informasjonen, eller det varselet, du skal ha.
Hvis du er nærkontakt til en smittet, blir du oppringt på telefon. Hvis du er under 18 år, blir også dine foresatte kontaktet.
Alle som er definert som "nærkontakter" blir satt i karantene. Karantenen gjelder i 14 dager etter at du potensielt har vært i nærkontakt med en som har påvist smitte. 
Som "nærkontakt" får du tilsendt karantenereglementet på e-post eller skolemelding.
Det er påvist ett tilfelle av smitte på skolen. Alle nærkontakter er varslet på rett måte. Hvis du ikke har mottatt varsel, er du ikke "nærkontakt". 

Skolen følger svært strenge retningslinjer. Dere kan derfor være helt trygge på at vi informerer og varsler som vi skal. 

Til tross for at hverdagen nå ikke er normal. så må vi prøve å leve så normalt som mulig, midt i det unormale. Selv styrer jeg skolen fra Drammen, hvor jeg bor, og det oppleves som litt snålt. Men midt i det snåle, så er det også ting som er fint - jeg kan for eksempel se hunden min hver dag:) Jeg håper dere også har oppdaget noe som er fint. Fokuser på det!

Hilsen Stein og Dennis
Rektor og hjelperektor