Informasjon om klagefrister

Skulle du være uenig i standpunktkarakteren din så har du mulighet til å klage.

 

Under siden Klage på karakter finner du frister for våren 2017.

 

Merk deg at det er ulike frister for de ulike utdanningsprogrammene. Følg fristene for ditt utdanningsprogram.