Informasjon om klagefrister

To jenter hjelper hverandre med lekser.

Skulle du være uenig i standpunktkarakteren din så har du mulighet til å klage. Under siden Klage på karakter finner du frister for våren 2017.

Merk deg at det er ulike frister for de ulike utdanningsprogrammene. Følg fristene for ditt utdanningsprogram.