Har du lyst til å bli bedre kjent med Edvard Munch vgs?

Nye Konsertsalen

Lenke til skolekatalogen finner du her.

Lenke til elevhåndboken finner du her.

 

Edvard Munch videregående skole holder til i det som var Kunst- og håndverksskolens tidligere lokaler, midt i sentrum. Den vakre bygningen gir en god ramme for undervisningen – den er prangende og flott, men også koselig og lun. Skolen tilbyr programområdene studiespesialisering, kunst design og arkitektur, design og håndverk, musikk og dans. Elevmiljøet er fargerikt og spennende – og lærerne er engasjerte og kreative. Skolen har høye faglige ambisjoner, men er samtidig opptatt av å skape et trygt og støttende læringsmiljø for elevene.

Skolen har ca 1030 elever og 130 lærere og ligger i Ullevålsveien 5. Du finner kontaktinformasjon til skolens ledelse og avdelinger og informasjon og hvordan du finner skolen i praksis under kontakt oss

Nedenfor kan du lese kort hva skolen tilbyr på de ulike programområdene. Les mer under menyvalget Fagtilbud.

Studiespesialisering

Studiespesialisering har et bredt tilbud av programfag innen realfag, språk, samfunnsfag og økonomi. Elevene på studiespesialisering deltar også i aktiviteter der de jobber sammen med elever fra de andre utdanningsprogrammene. De framhever det positive ved å være en del av det kreative miljøet på skolen. Munchtid er også et populært tilbud på studiespesialisering; et frivillig veiledningstilbud med lærere til stede hvor elevene selv velger hvilke fag de ønsker å jobbe med - som gir mulighet for avspasering.

Kunst, design og arkitektur

Kunst, design og arkitektur arbeider med idéutvikling ved hjelp av digitale verktøy og tradisjonelle teknikker. I tillegg til de felles programfagene design og arkitektur og kunst og visuelle virkemidler kan elevene velge andre programfag fra Kunst, design og arkitektur eller andre programområder. Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører vektlegges og det gis mulighet for fordypning som forberedelse til høyere studier.

Design og håndverk

På Design og håndverk tilbyr skolen programområdene design og trearbeid, blomsterdekoratør, design og gullsmedhåndverk og design og tekstil. Ordinært løp består av 2 år skole og 2 år læretid. I tillegg tilbyr skolen et spesielt 3-årig løp som gir studiekompetanse i design og tekstil. Etablering av ungdomsbedrifter og arbeid med entreprenørskap er vanlig på disse linjene.

Musikk

Musikklinja har et bredt musikktilbud, samtidig som elevene har mulighet til å fordype seg i andre fag. Gjennom samspill og individuell undervisning får elevene mulighet til å nå et høyt nivå på sitt hovedinstrument. Skolen samarbeider med profesjonelle orkestre og har eget talentprogram i improvisasjon og talentprogram i klassisk musikk med Barratt Due musikkinstitutt.

Dans

Skolen har to dansetilbud – en landsdekkende linje for scenisk dans og et unikt tilbud i streetdance som er forbeholdt søkere fra Oslo. Elevene får individuell oppfølging og tilbud om coaching. Skolen deltar også i spennende prosjekter med eksterne aktører og har eget dansekompani.