Gult nivå fra tirsdag 18. mai

Flag

På gult nivå er skolen spesielt oppmerksom på fellesarealer og friminutt der elevene kan treffes på tvers av sine klasser og undervisningsgrupper. Vi har smittevern-vakter som går rundt i fellesarealene for å hjelpe oss å påminne elevene om avstand og smittevern.

Smittevernregler:

  • Unngå håndhilsning og klemming
  • Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen.
  • Elever har faste plasser i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
  • Vi unngår større samlinger.
  • Vi holder én meters avstand utenfor klasserommet (gjelder både ansatte og elever).
  • Vi unngår trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.