Tilbake til rødt tiltaksnivå fra onsdag 3. mars!

Ballonger i skolegård
 • Ingen elever skal på skolen før onsdag 3. mars.
 • Digital skole 1. og 2. mars. 
 • Blå-grønn timeplan så lenge vi er på rødt nivå. Tabellen nedenfor viser hvilken elevgruppe som skal møte fysisk på skolen, motsatt gruppe følger undervisningen digitalt. Alle dager følger vanlig timeplan (den som de finner i portalen).
 • Uke 9 er A-uke med blå gruppe onsdag-fredag og grønn gruppe torsdag.
 • Det gjøres individuelle løsninger for enkelte elever/elevgrupper fra 3. mars. 
 • Dersom elever har behov for å komme på skolen før onsdag for å hente ting, er skolen åpen.

Smittevernregler er like viktig som tidligere:

 • Vær alltid hjemme hvis du har symptomer.
 • Dra rett hjem hvis du får symptomer mens du er på skolen. 
 • Hold minst 1 meter avstand til alle ander – i alle situasjoner der det er mulig. 
 • Unngå kø ved inngangsdørene, bruk også inngangen til høyre i skolegården (den ved kanoen)
 • Sprit hendene dine når du går inn i bygget og vask hendene jevnlig gjennom dagen. 
 • Gå en og en i ganger og trapper, og hold til høyre. Ikke stopp opp.
 • Vask pulten din før du setter deg.
 • Etter endt økt går du direkte til neste klasserom. 
 • Unngå å bruke elevskapet ditt. Bær med deg det du trenger. 
 • Sitt på plassen din i klasserommet slik klassekartet viser/læreren har bestemt. Pultene vil bli plassert på rader for å få mest mulig avstand mellom pultene.
 • Beveg deg så lite som mulig rundt i bygget i løpet av dagen. 
 • Kantina vil være åpen, men det er ikke mulig å sitte der, kun kjøpe mat og drikke.. Hold avstand til andre i kantineområdet.
 • Det vil være begrenset antall plasser i læringssenter/bibliotek for å sitte og jobbe i friminutt og fritimer
 • Minimer antallet nærkontakter – det er mulig å være sosial uten å ha nærkontakt. 

Det blir  fortsatt ingen midttime på onsdager.
For elever på Studio E: Dere får egen informasjon fra kontaktlærer.