Foreldreundersøkelsen 2019

Elever videregående skole

Om Foreldreundersøkelsen

  • Gjennomføres i Osloskolen 12. mars–12. april
  • For foresatte med barn under 18 år, fra 1. trinn–Vg1
  • Merk: kun én foresatt pr. barn får invitasjon til å delta
  • Utdanningsetaten sender invitasjon på e-post og SMS
  • Har du flere barn, vil du få én svarlenke pr. barn
  • Foresatte kan svare på mobil, nettbrett eller PC
  • Undersøkelsen er laget av Utdanningsdirektoratet

 

Hvorfor har vi en foreldreundersøkelse?

  • Din oppfatning av barnas trygghet og trivsel er viktig for skolen
  • Bystyret har bestemt at alle skoler skal gjennomføre undersøkelsen årlig