Digital kreativ skole

Digital Undervisning

Omstillingen har gått langt bedre enn forventet, fordi elever og lærere bestemte seg fra dag én at dette skal vi få til. Og til tross for at vi sliter litt med nettet når mange logger seg på samtidig, har det likevel utspilt seg rørende scener. Viljen til å hjelpe hverandre har aldri vært større, den digitale læringskurven har aldri vært brattere og ikke et sekund har jeg bekymret meg for at læringstrykket ville gå ned.

Vi er i en tidlig fase. I første omgang varer nedstengningen til 26. mars, men vi forbereder oss på en mulig utvidelse. Det vil derfor komme vanskeligere tider, motivasjonen vil synke, slitasjen vil bli større og irritasjonen over at hvert rom i huset er okkupert av et hjemmekontor eller et provisorisk klasserom, vil anta høyder. Men så lenge vi allerede nå kan se for oss den mulige situasjonen, kan vi bruke tiden til å forebygge. Vi er opptatt av tett dialog med elever og foresatte, for uten at vi nå står sammen, vil vi kanskje ikke klare det. Som skole er målet klart: Når unntakstilstanden er over, skal elevene være like kompetente som de var under normale omstendigheter. Samtidig kan den ekstraordinære situasjonen tilføre en ny dimensjon: Vi blir bedre til å samarbeide, vi blir rausere med hverandre og vi viser en større grad av ydmykhet. Det er fin lærdom det også.

Jeg vil få takke elever, ansatte og foresatte for at vi kom så godt i gang. Nå har vi noe fint å bygge videre på.

Vennlig hilsen
Stein Dillevig
Rektor

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Informasjon
Vi vil fortsatt legge vekt på god informasjon mellom skole og hjem. Vi mener det er vesentlig i en krisetid at vi opprettholder god kommunikasjon. Våre offisielle informasjonskanaler er skolemelding og skolens hjemmeside. I tillegg vil vi formidle mer uformell informasjon og stemningsrapporter på Facebook og Instagram. Følg oss!

Undervisningsform
I utgangspunktet følger vi timeplanen slik den var før skolen ble stengt. Elevene møter til faste tidspunkter for online undervisning. Etter hvert som vi høster erfaringer, vil det bli gjort tilpasninger. Elevene skal likevel ha faste møtepunkter for å opprettholde stabilitet og læringstrykk.

Basis for all undervisning i osloskolen er læringsplattformen itslearning. I tillegg bruker de aller fleste lærere Microsoft Teams som samarbeidsrom. Teams integrerer mange av verktøyene i Office365 som er velegnet for digital undervisning, som SharePoint og Skype for Business. Det vil i tillegg bli tatt i bruk andre digitale verktøy, og det vil bli opprettet Facebooksider og YouTube-kanaler.

Fravær
Det føres ikke fravær i nedstengningsperioden, og fraværsreglementet er midlertidig opphevet. Tilstedeværelsen blir likevel registrert. Vi forventer at elevene følger undervisningen og logger seg på til avtalte tidspunkter. Elevene skal fortsatt ha vurderinger og fagsamtaler og forberedes for standpunkt og eksamen. Elever som faller ut, vil bli kontaktet av kontaktlærer. Sykdom skal meldes på vanlig måte.

Vurderinger og eksamen
Vi følger i utgangspunktet vurderingsplanen slik den foreligger. Det vil likevel bli gjort tilpasninger i enkelte fag ut i fra den situasjonen vi nå befinner oss i. Vurderingsmåtene vil bli tilpasset den digitale skolen.

Det er ikke varslet endringer i avsluttende eksamen i mai og juni. Dersom direktoratet vedtar at eksamen ikke skal avvikles, vil elevenes standpunktkarakter danne grunnlag for vitnemål. Det er derfor svært viktig at elevene skaffer seg grunnlag for standpunktkarakter.

Utvekslingselever
Skolen har sendt informasjon til alle elever som er på utveksling i Vg2. Elevenens foresatte har mottatt samme informasjon. Elever som har studieopphold i utlandet og som nå er på vei hjem, vil bli ivaretatt.

Rådgiver- og helsetjenesten
Elever som er under oppfølging av rådgivere, helsesykepleier eller elevterapeut, vil fortsatt bli fulgt opp. Rådgiverne er tilgjengelige for samtaler online eller på telefon. Helsesykepleier og elevterapeut kan treffes på telefon eller på helsestasjonen i St.Hanshaugen bydel. Elever som opplever koronafrykt, oppfordres til å ta kontakt med skolens støtteapparat.

IKT helpdesk
Jesper og William kan kontaktes på e-post.

Jesper (alle dager): jesper1507@osloskolen.no
William (mandag, onsdag og torsdag): wiska012@osloskolen.no

Læringssenteret og biblioteket:
Eli-Berit kan kontaktes på e-post: ellia002@osloskolen.no

Utstyr på skolen
Skolen har vært åpen på gitte tidspunkter slik at elevene har kunnet hente ut utstyr og bøker. Skolen er nå stengt. Dersom det likevel skulle være behov for å hente utstyr, må elevene ta kontakt med kontaktlærer.

Kahoot