Hovedseksjon

Avslutninger for avgangselever

Peter D. Hypher

Dere klarte dere gjennom tre rare år på videregående med Korona, Teams og hjemmeundervisning. Men dere satte også deres fotavtrykk på skolen – og Munch vil savne dere.  Nå skal dere ut og erobre verden – lykke til på veien videre!

Foto: Peter D. Hypher (1-9) og Kari Kvernberg Dajani (10)

Med heftige trommevirvler sendte vi også yrkesfagelevene våre videre i livet - til videre skolegang eller lærlingeplasser.  De har klart å lære seg et håndverk gjennom to krevende år der deler av undervisningen har vært på Teams.  Og de har vært med på forme Studio E i en oppstartfase. Gratulerer - og takk!  

Foto: Peter D. Hypher.