Noen glimt fra årets avslutning for våre avgangselever

oslokunserthus2019

Foto: Peter D. Hypher og Uttam Kumar (skolegård)

oslokunserthus2019
oslokunserthus2019
oslokunserthus2019
oslokunserthus2019
oslokunserthus2019
oslokunserthus2019
oslokunserthus2019
skolegård2019