Åpen dag - Tilrettelagt

Ballonger i skolegård

11.45 - 12.05: Kort informasjon om skolens tilbud og dagen.
12.15 - 14.15: Omvisning og besøk i klasserom.