Lokalgitte muntlige/praktiske/ muntligpraktiske eksamener (se egen plan)