Elevkonsert

Det er gratis inngang på Konserter som foregår på skolen.