Åpen dag høyere utd.

To. 5.3.

0:000:00

For vg3, etter søknad til kontaktl.