Vitnemål

Tidligere elever fra Edvard Munch- og  Manglerud videregående skole kan henvende seg til vitnemålsansvarlige Vigdis Vangsøy for utstedelse av dokumentasjon.