Rådgivernes ansvarsfordeling av klassene

Rådgivernes ansvarsfordeling av klassene

Anne Kathrine Fuglem:
e-post: anne0209@osloskolen.no
tlf. 41523988
Musikk(alle): 1 MUA, 1 MUB, 2MUA, 2 MUB, 3MUA, 3 MUB
Studiespesialisering: 1STA,1STB,2STA,2STB,3STA

Berit Gustavsen:
e-post: berit.gustavsen@osloskolen.no
tlf. 95257829
Dans(alle): 1DA, 1 DL, 2 DA, 2 DL, 3 DA, 3 DL
Kunst, design og arkitektur: 2KAD,2KDB,2KDC
Design og håndverk:  2DHA, 2 DHTE, 2 DHTR, 2 DHGU, 2 DHBL,3DHA

Elisabeth Karoliussen:
e-post: elisab2302@osloskolen.no
tlf: 92053569
Studiespesialisering: 1STC,1STD,2STC,2STD,3STB,3STC
Studiespesialisering med formgivingsfag: 3SFA,3SFB

Andrine Ihaler Fagerholt:
e-post: andrine.fagerholt.ihler@oslo.kommune.no
tlf: 95939427
Kunst,design og arkitektur: 1KDA,1KDB
Design og håndverk: 1DHA, 1DHB, 1DHC

Nina Berg:
e-post: nina1003@osloskolen.no
tlf: 94165680
Tilrettelagt adv.:1DHD,1MUS

 

Tilrettelegging,Sosialrådgiving, karriereveiledning: Andrine Ihler Fagerholt, Anne Kathrine Fuglem, Berit Gustavsen, Elisabeth Karoliussen,  

Spesialundervisning/IOP: Andrine Ihler Fagerholt