Rådgivere - informasjon og fordeling av klasser

Tilrettelegging, sosialrådgiving og karriereveiledning: Andrine Ihler Fagerholt, Anne Kathrine Fuglem, Berit Gustavsen, Elisabeth Karoliussen,  

Spesialundervisning/IOP: Andrine Ihler Fagerholt 

Anne Kathrine Fuglem:
e-post: anne0209@osloskolen.no
tlf. 41523988
Musikk(alle): 1MUA, 1MUB, 2MUA, 2MUB, 3MUA, 3MUB
Studiespesialisering: 1STA, 1STB, 2STA, 2STB, 3STA

Berit Gustavsen:
e-post: berit.gustavsen@osloskolen.no
tlf. 95729972
Dans(alle): 1DA, 1DL, 2DA, 2DL, 3DA, 3DL
Kunst, design og arkitektur: 2KAD, 2KDB, 2KDC
Design og håndverk: 2DHA, 2DHTE, 2DHTR, 2DHGU, 2DHBL, 3DHA

Elisabeth Karoliussen:
e-post: elisab2302@osloskolen.no
tlf: 92053569
Studiespesialisering: 1STC, 1STD, 2STC, 2STD, 3STB, 3STC
Studiespesialisering med formgivingsfag: 3SFA, 3SFB

Andrine Ihaler Fagerholt:
e-post: andrine.fagerholt.ihler@oslo.kommune.no
tlf: 95939427
Kunst,design og arkitektur: 1KDA, 1KDB
Design og håndverk: 1DHA, 1DHB, 1DHC

Nina Berg:
e-post: nina1003@osloskolen.no
tlf: 94165680
Tilrettelagt avd: 1DHD, 1MUS