Hovedseksjon

Koronaviruset – viktig informasjon

Illustrasjon.

Det blir sendt ut beskjeder til elever og foresatte når det er aktuelt, og våre hjemmesider (egne nyhetssaker) oppdateres fortløpende med ny informasjon.

Nedenfor er et utdrag av de rådene som Folkehelseinstituttet gir - og litt informasjon om fravær og regler skolen følger. Vi anbefaler å holde seg oppdatert om detaljer vedrørende smittevern direkte på Folkehelseinstituttets sider: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/.

Når skal du holde deg hjemme?

 • Ikke kom på skolen selv med milde luftveissymptomer
 • Være hjemme til du har vært symptomfrie i 1 døgn
 • Meld fravær på vanlig måte til kontaktlærer dersom du mener du tror du kan være smittet eller har symptomer på Korona
 • Du har plikt til å følge alternativ opplæring (Teams m.m.) dersom du ikke er for syk til å gjennomføre det
 • Normal Fraværsgrenseordningen gjelder fra skolestart
 • OBS! Egen fraværskode (A) for Annen avtalt opplæring bruke

Kontakt med skolen ved sykdom eller karantene

Kontaktlærer kontaktes umiddelbart dersom en elev blir syk eller satt i karantene. Taushetsplikten og personopplysningsloven gjelder. Skolen kan derfor ikke opplyse om at elever er satt i karantene, eller eventuelt er smittet, uten elevens og/eller foresattes samtykke, men skolen må få beskjed.

Elever i karantene får alternativt undervisningsopplegg og fravær føres med koden A – annen avtalt opplæring.
Elever som er syk og ikke deltar i den alternative opplæringen, får fraværskode L – legitimert fravær eller E- dokumentert v/legeerklæring.

Normal fraværsgrenseordning gjelder fra skolestart.

Mistanke om smitte - kontakt med helsevesenet
Du må ta kontakt med helsepersonell dersom du tror du kan være smittet. Du kan ringe fastlege eller legevakt på telefon 116 117. Det er også opprettet en Koronatelefon i Oslo på telefon 21 80 21 82 som du kan ringe dersom du mistenker å være smittet. Der får du nødvendig oppfølging hvis det er aktuelt. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først. Koronatelefonen for innbyggere i Oslo svarer på spørsmål som

 • Trenger jeg å være i karantene/isolasjon?
 • Hvordan skal jeg forholde meg i karantene/isolasjon?
 • Trenger jeg å ta koronaprøve?
 • Trenger jeg å kontakte lege?

Kommunen henstiller til at personer som ikke trenger akutt hjelp ikke kontakter legevakt (116117) eller ambulanse (113) unødvendig. 

Forebyggende tiltak
Skolen følger helsemyndighetenes råd om forebyggende tiltak og oppfordrer elever, foresatte og ansatte til å gjøre seg kjent med og etterleve disse:

 • Ved hoste; hoste i albuekroken
 • Sørge for hyppig håndhygiene og vask med såpe i forbindelse med måltider og toalettbesøk 
 • Hold avstand - minst en meter 

Skolen har også styrket renhold av toaletter, dørhåndtak og andre kontaktflater som blir berørt ofte med hender. Det er plassert ut hånddesinfeksjonsmidler i resepsjon, kantine og andre fellesområder - og i hvert enkelt klasserom. Se forøvrig tiltak og informasjon vedrørende korona ved skolestart i powerpoint i høyre kolonne.

Generell informasjon og svar på spørsmål
Det er flere steder du kan få utfyllende informasjon og svar på generelle spørsmål. 

Helsenorge.no
Siste oppdatert informasjon finner du på nettsidene helsenorge.no. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak. 
Finn informasjon på helsenorge.no

Folkehelseinstituttets nettsider fhi.no
Siste oppdatert informasjon finner du på nettsidene helsenorge.no. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak. 
Finn informasjon på fhi.no

Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015
Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon. Der får du svar på generelle spørsmål, som for eksempel i hvilke områder det foregår spredning og hvilke symptomer du skal være oppmerksom på.

 

Informasjon til foresatte

Vaner som