Kunst, design, arkitektur VG3

Før du begynner i vg3 må du velge programfag. Du skal velge to fag. Det vanlige for elever på KDA er å velge fag fra eget programområde: Arkitektur og samfunn, Design og bærekraft, Foto og grafikk, Kunst og skapende arbeid. Du har likevel mulighet til å velge bort disse fagene og erstatte dem med et annet programfag. Planlegger du dette vil vi be deg om å ta en samtale om fagvalg med kontaktlærer før du gjennomfører valget.

Nedenfor finner du en oversikt over fagene du kan velge mellom.

Til høyre finner du beskrivelse av de fagene som tilbys i fagvalget. Vær oppmerksom på at det ikke er alle fag som er tilgjengelig for deg som elev på KDA. Gå inn og les om innholdet i de ulike fagene.

Du velger fag ved å gå inn på www.blokkvalg.no. Brukernavn og passord til Blokkvalg får du tilsendt på mail. Hvis du etter 3. januar 2018 ikke har fått brukernavn og passord, må du ta kontakt med din kontaktlærer.

Fristen for fagvalget er mandag 15. januar 2018

Blokkskjema - KDA vg3

Blokk 1

Blokk 3

Design og bærekraft

Foto og grafikk 2

Matematikk R2

 

Matematikk S2

 

Biologi 2

Biologi 1

Fysikk 1

Kjemi 1

Fysikk 2

Kjemi 2

Kjemi 1

Modellering og programmering X

Kjemi 2

Teknologi og forskningslære 1

Teknologi og forskningslære 1 (Musikkteknologi)

 

Fremmedspråk 3 – Fransk 3, Spansk 3, Tysk 3

Historie og filosofi 2

Fremmedspråk 1+2

 

Internasjonal engelsk

Samfunnsøkonomi 2

Markedsføring 1

Politikk og men.

Politikk og menneskerettigheter

Psykologi 2

Psykologi 1

Internasjonal engelsk

Psykologi 2

Psykologi 1

Rettslære 1

Rettslære 1

Rettslære 2

Sosiologi og sosialantropologi

Sosiologi og sosialantropologi

Samfunnsøkonomi 1

Breddeidrett

Historie og filosofi 1

Teaterensemble

Musikk, dans drama