FAGVALGSPROSESSEN skoleåret 2018/2019

Informasjon: Se under fanen "fagvalg" på hjemmesiden

November/desember: Informasjon i Vg1 og Vg2-klassene v/ rådgiver og avdelingsleder

Onsdag 12. desember:  Fagvalgstorg i midttimen  11.45-12.50

Onsdag 12. desember: Informasjonsmøte for foresatte klokka 17.00

Onsdag 9. januar i midttimen: Smakebitundervisning Onsdag 16. januar i midttimen: Smakebitundervisning

Torsdag 17. januar: frist for fagvalg: Elevene får informasjon/passord like etter nyttår. Valget skal gjøres på: https://blokkvalg.no/