Musikk

Elev spiller fiolin

Våre fokusområder

 • Du får mulighet til å nå et høyt nivå på hovedinstrumentet ditt
 • Den utøvende læringen står sentralt
 • Undervisning i hovedinstrument og biinstrumenter
 • Du blir kjent med ulike musikkstiler og sjangre
 • Du lærer å komponere og å arrangere for ulike besetninger
 • Du får være med på spennende prosjekter gjennom å lage og gjennomføre konserter og forestillinger


Tett kontakt med det profesjonelle musikkfeltet

På Edvard Munch vgs er vi opptatt av å ha tett kontakt med det profesjonelle musikkfeltet. Vi vil ha fokus på samarbeid og prosjekter med både utdanningsinstitusjoner på høyere nivå, institusjoner og arrangører innenfor alle sjangere.

Vi har også et spesielt tilbud for elever som blir tatt inn på talentprogrammet til Barratt Due.


Programfag

Noen av fagområdene du vil møte innen programfagene i musikk er:

 • Sang- og instrumentopplæring
 • Kor – og samspillaktiviteter
 • Instruksjon, ledelse og formidling
 • Lytting og musikkhistorie
 • Gehørtrening og komponering

Det er også mulig å velge forypning i realfag.

Elever med forsert løp i matematikk vil få muligheten til å ta matematikk R1 på Vg1.

Her finner du oversikt over skolens programfag.

Opptak 

Alle som søker musikk som første valg får innkalling. Halvparten av elevene tas inn etter resultatet på inntaksprøven sammen med karakterer. Den andre halvparten av elevene tas inn etter karakterer alene. Det er altså to sjanser til å komme inn – enten på karakterer eller på resultatet av inntaksprøven sammen med karakterer.

Inntaksprøven

Inntaktsprøven består av en praktisk og en teoretisk del. I den praktiske delen skal du framføre noe du velger selv på hovedinstrumentet ditt. Hvis du har sang som hovedinstrument må du synge en sang med norsk tekst. Alle blir prøvd i enkelt bladspill/sang. Hvis du har spilt flere instrumenter kan du ta kontakt og si at du vil spille 2 forskjellige instrumenter til inntaksprøven.

Vi tester gehøret – du skal blant annet høre forskjell på dur og moll, og kunne gjenta små biter av melodier og rytmer. Alle må synge en selvvalgt sang uten akkompagnement i tillegg til hovedinstrumentet. Den praktiske delen inneholder også en kort samtale om opplæring, musikalsk erfaring, og hva du tenker om å gå på musikklinja. Vi informerer om fag, timefordeling og arbeidsbyrde.

Den teoretiske prøven omfatter grunnleggende notekunnskaper – navn på nøkler, notenavn, noteverdier og taktarter.

Les mer informasjon om inntakskrav på musikk, dans og drama hos Vilbli.no.