Musikk – ferdighetsprøve

Musikk

Halvparten av elevene blir tatt inn  på grunnlag av bare karakterer.  Den andre halvparten blir tatt inn på kombinasjon av ferdighetsprøve og karakterer, der begge deler teller 50%.

Ferdighetsprøven består av to deler – en praktisk og en teoretisk.  I den praktiske delen spiller/synger du noe selvvalgt på hovedinstrumentet ditt, og du blir også testet i bladspill/sang. Så blir gehøret testet ved at du skal høre forskjell på dur og moll, og gjenta små melodier og rytmer.  Alle må også synge en selvvalgt sang uten akkompagnement. Lærerne som hører på deg spør om din musikkbakgrunn, og forteller litt om hvordan det er å gå på musikklinja.  Den teoretiske testen dreier seg om notenavn, noteverdier, pauser og taktarter, og kunne orientere seg i enkle notebilder.

Hvis du har spilt flere instrumenter kan du ta kontakt og be om å få prøvespille på et ekstra instrument i tillegg til det du har søkt på.

Datoer for ferdighetsprøver - våren 2018:

Ferdighetsprøver for opptak til skoleåret 2017-18 er 7, 8. og 9.mai. Du blir innkalt til prøve en av dagene, på den mailadressen du har ført opp på Vigo.

Les mer om informasjon om ferdighetsprøven på musikk, dans og drama hos Vilbli.no.

For opptak til talentprogram som skolen samarbeider med Barratt Due om gjelder andre opptakskrav og -prøver. Les mer her.

Foto: Peter D. Hypher