Musikk – ferdighetsprøve

laptop hovedinstrument

Halvparten av elevene blir tatt inn  på grunnlag av bare karakterer.  Den andre halvparten blir tatt inn på kombinasjon av ferdighetsprøve og karakterer, der begge deler teller 50%.

Ferdighetsprøven består av to deler – en praktisk og en teoretisk.  I den praktiske delen spiller/synger du noe selvvalgt på hovedinstrumentet ditt. Så blir gehøret testet ved at du skal gjenta små melodier og rytmer.  Alle må også synge en selvvalgt sang uten akkompagnement. Lærerne som hører på deg spør om din musikkbakgrunn, og forteller litt om hvordan det er å gå på musikklinja.  Den teoretiske testen dreier seg om notenavn, pauser, tonearter og taktarter og den har en lyttedel der du blir spurt om å høre forskjell på dur og moll, og du må orientere deg i enkle notebilder.

Her finner du eksempel på oppgaver du kan få på teori- og lyttedelen.

Hvis du har spilt flere instrumenter kan du ta kontakt og be om å få prøvespille på et ekstra instrument i tillegg til det du har søkt på.

Datoer for ferdighetsprøver - våren 2020

Ferdighetsprøver for opptak til skoleåret 2020-21 er den første uka i mai (uke 19). Du blir innkalt til prøve en av dagene den uka, på den mailadressen du har ført opp på Vigo.

Teorikurs før ferdighetsprøven

Vi inviterer søkere til frivilling teorikurs før ferdighetsprøven på følgende datoer: 1. april, 16. april og 22. april fra kl 16 - 17. Eksempler på spørsmål fra teoriprøven finner du i kolonnen til høyre.