Musikk – ferdighetsprøve

Musikk-ferdighetprøve

Alle som søker musikk som første valg får innkalling til ferdighetsprøve. Halvparten av elevene tas inn etter resultatet på ferdighetsprøven sammen med karakterer. Den andre halvparten av elevene tas inn etter karakterer alene. Det er altså to sjanser til å komme inn – enten på karakterer eller på resultatet av ferdighetsprøven sammen med karakterer.

Innhold ferdighetsprøven

Ferdighetsprøven består av en praktisk og en teoretisk del. I den praktiske delen skal du framføre noe du velger selv på hovedinstrumentet ditt. Hvis du har sang som hovedinstrument må du synge en sang med norsk tekst. Alle blir prøvd i enkelt bladspill/sang. Hvis du har spilt flere instrumenter kan du ta kontakt og si at du vil spille to forskjellige instrumenter til ferdighetsprøven.

Vi tester gehøret – du skal blant annet høre forskjell på dur og moll, og kunne gjenta små biter av melodier og rytmer. Alle må synge en selvvalgt sang uten akkompagnement i tillegg til hovedinstrumentet. Den praktiske delen inneholder også en kort samtale om opplæring, musikalsk erfaring, og hva du tenker om å gå på musikklinja. Vi informerer om fag, timefordeling og arbeidsbyrde.

Den teoretiske prøven omfatter grunnleggende notekunnskaper – navn på nøkler, notenavn, noteverdier og taktarter.

Les mer informasjon om ferdighetsprøven på musikk, dans og drama hos Vilbli.no.

For opptak til talentprogram som skolen samarbeider med Barratt Due om gjelder andre opptakskrav og -prøver. Les mer her: https://edvardmunch.vgs.no/fagtilbud/musikk-dans-drama/talentprogram/

Foto: Peter Hypher