Musikk – ferdighetsprøve

Musikk

Halvparten av elevene blir tatt inn  på grunnlag av bare karakterer.  Den andre halvparten blir tatt inn på kombinasjon av ferdighetsprøve og karakterer, der begge deler teller 50%.

Ferdighetsprøven består av to deler – en praktisk og en teoretisk.  I den praktiske delen spiller/synger du noe selvvalgt på hovedinstrumentet ditt, og du blir også testet i bladspill/sang. Så blir gehøret testet ved at du skal høre forskjell på dur og moll, og gjenta små melodier og rytmer.  Alle må også synge en selvvalgt sang uten akkompagnement. Lærerne som hører på deg spør om din musikkbakgrunn, og forteller litt om hvordan det er å gå på musikklinja.  Den teoretiske testen dreier seg om notenavn, noteverdier, pauser og taktarter, og kunne orientere seg i enkle notebilder.

Hvis du har spilt flere instrumenter kan du ta kontakt og be om å få prøvespille på et ekstra instrument i tillegg til det du har søkt på.

Datoer for ferdighetsprøver - våren 2019:

Ferdighetsprøver for opptak til skoleåret 2019-20 er 6., 7., og 9.mai. Du blir innkalt til prøve en av dagene, på den mailadressen du har ført opp på Vigo.

Teorikurs før ferdighetsprøven:

Vi inviterer søkere til frivillig teorikurs før ferdighetsprøven på følgende datoer: 2. april, 4. april og 11. april fra kl 16 – 17. Du kan komme en eller flere av disse dagene. Fremmøte ved hovedinngangen.

Les mer om informasjon om ferdighetsprøven på musikk, dans og drama hos Vilbli.no.

For opptak til talentprogram som skolen samarbeider med Barratt Due om gjelder andre opptakskrav og -prøver. Les mer her.

Foto: Peter D. Hypher