Tekstil, Tre og Gull - yrkesfag

Tekstiljenter

2 år skole, 2 år læretid

I dette utdanningsløpet går du to år på skole (Vg1 og Vg2) og to år i lære. Læretida avsluttes med fag- eller svenneprøve. På Vg2 får du kjennskap til yrket gjennom utplassering i bedrift. Vi legger opp til praksisnære løp med elevbedrifter, kundeoppdrag og samarbeid med profesjonelle utøvere i fagene. Ønsker du generell studiekompetanse, kan du velge å ta et påbyggingsår etter Vg2 eller etter læretida.

Samarbeid med næringslivet 

Et lærerteam med bred faglig kompetanse samarbeider om utvikling av faglige  undervisningsopplegg som på ulike nivåer er knyttet opp mot samarbeidspartnere i næringslivet. Vi har som mål å forberede elevene på fremtidig yrkesutøvelse og vi bruker derfor undervisningsformer og metoder som er relevant i forhold til arbeidslivets behov.

Julemarked med ungdomsbedrifter

Julemarkedet er blitt et viktig og populært arrangement. Forut for julemarkedet etablerer elevene egne ungdomsbedrifter hvor de jobber med alt fra produktidé, produksjon, pris og kalkyle til markedsføring og salg. Julemarkedet har flere hundre besøkende som ønsker å kjøpe elevprodukter av høy kvalitet – fra smykker og tekstiler til trearbeid og blomsterdekorasjoner.

Våre programområder på Vg2

På Edvard Munch vgs tilbyr vi følgende programområder på Vg2:
Design og gullsmedhåndverk – for deg som har lyst til å lære å lage gjenstander i edelt metall. Du arbeider med nye og gamle teknikker og får designe vakre smykker og andre produkter i ulike metaller. Kode på Vigo: DHDG2---
Design og tekstil – for deg som liker å sy, strikke og tegne og som drømmer om å utdanne deg videre innenfor klær, mote og kostymer. Kode på Vigo: DHDTE2----
Design- og trearbeid – for deg som vil lære å designe og lage egne spennende møbler i tre ved hjelp av ulike teknikker, verktøy og maskiner. Kode på Vigo: DHDTR2----

Foto: Peter D. Hypher, Irene Bakke og Maria Lange Akrim