Ordinært løp

PDH_3218.jpg

Ønsker du å utvikle dine skapende evner, jobbe med kreative prosesser og få kompetanse på arbeidsprosesser fra idé til ferdig produkt? Har lyst til å lære deg gode håndverksteknikker og skape dine egne kvalitetsprodukter? Da bør du velge design- og håndverk.

Edvard Munch videregående skole tilbyr programområdene design og trearbeid, blomsterdekoratør, design og gullsmedhåndverk og design og tekstil. Vi har nye verksteder med topp moderne utstyr og faglærere som brenner for fagene sine. Undervisningen er praktisk rettet, og elevene bruker mye tid i verkstedene.

2 ÅR SKOLE, 2 ÅR LÆRETID

På ordinært løp går du på skole i to år (Vg1 og Vg2) og i lære i to år. Læretida avsluttes med fag- eller svenneprøve. På Vg2 får du kjennskap til yrket gjennom utplassering i bedrift, men allerede på Vg1 vil du fordype deg to dager i uka innen ett av programområdene. Vi legger opp til praksisnære løp med elevbedrifter, kundeoppdrag og samarbeid med profesjonelle utøvere i fagene. Vi tar også elevene med på studieturer med godt faglig innhold. Ønsker du generell studiekompetanse, kan du velge å ta et påbyggingsår etter Vg2 eller etter læretida.

SAMARBEID MED NÆRINGSLIVET

Et lærerteam med bred faglig kompetanse samarbeider om utvikling av faglige  undervisningsopplegg som på ulike nivåer er knyttet opp mot samarbeidspartnere i næringslivet. Vi har som mål å forberede elevene på fremtidig yrkesutøvelse og vi bruker derfor undervisningsformer og metoder som er relevant i forhold til arbeidslivets behov.

JULEMARKED MED UNGDOMSBEDRIFTER

Julemarkedet er blitt et viktig og populært arrangement. Forut for julemarkedet etablerer elevene egne ungdomsbedrifter hvor de jobber med alt fra produktidé, produksjon, pris og kalkyle til markedsføring og salg. Julemarkedet har flere hundre besøkende som ønsker å kjøpe elevprodukter av høy kvalitet – fra smykker og tekstiler til trearbeid og blomsterdekorasjoner.

Les mer: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/design-og-handverk-medieproduksjon/program/v.dh?program=v.dh

Foto: Peter Hypher og Irene Bakke (elev tekstil)