Ordinært løp

Ordinært løp

Ønsker du å utvikle dine skapende evner, jobbe med kreative prosesser og få kompetanse på arbeidsprosesser fra idé til ferdig produkt? Har lyst til å lære deg gode håndverksteknikker og skape dine egne kvalitetsprodukter? Da bør du velge design- og håndverk.

Edvard Munch videregående skole tilbyr programområdene design og trearbeid, blomsterdekoratør, design og gullsmedhåndverk og design og tekstil. Vi har nye verksteder med topp moderne utstyr og faglærere som brenner for fagene sine. Undervisningen er praktisk rettet, og elevene bruker mye tid i verkstedene.

2 år skole, 2 år læretid

På ordinært løp går du på skole i to år (Vg1 og Vg2) og i lære i to år. Læretida avsluttes med fag- eller svenneprøve. På Vg2 får du kjennskap til yrket gjennom utplassering i bedrift, men allerede på Vg1 vil du fordype deg to dager i uka innen ett av programområdene. Vi legger opp til praksisnære løp med elevbedrifter, kundeoppdrag og samarbeid med profesjonelle utøvere i fagene. Vi tar også elevene med på studieturer med godt faglig innhold. Ønsker du generell studiekompetanse, kan du velge å ta et påbyggingsår etter Vg2 eller etter læretida.

Samarbeid med næringslivet 

Et lærerteam med bred faglig kompetanse samarbeider om utvikling av faglige  undervisningsopplegg som på ulike nivåer er knyttet opp mot samarbeidspartnere i næringslivet. Vi har som mål å forberede elevene på fremtidig yrkesutøvelse og vi bruker derfor undervisningsformer og metoder som er relevant i forhold til arbeidslivets behov.

Julemarked med ungdomsbedrifter

Julemarkedet er blitt et viktig og populært arrangement. Forut for julemarkedet etablerer elevene egne ungdomsbedrifter hvor de jobber med alt fra produktidé, produksjon, pris og kalkyle til markedsføring og salg. Julemarkedet har flere hundre besøkende som ønsker å kjøpe elevprodukter av høy kvalitet – fra smykker og tekstiler til trearbeid og blomsterdekorasjoner.

Våre programområder på Vg2

Etter første året på Design og håndverk står du fritt til å velge å velge yrkesfaglige retningen på Vg2 - og kan søke deg på videre på den skolen som tilbyr det programområdet du ønsker. På Edvard Munch vgs tilbyr vi følgende programområder på Vg2:
Design og gullsmedhåndverk – for deg som har lyst til å lære å lage gjenstander i edelt metall. Du arbeider med nye og gamle teknikker og får designe vakre smykker og andre produkter i ulike metaller.
Design og tekstil – for deg som liker å sy, strikke og tegne og som drømmer om å utdanne deg videre innenfor klær, mote og kostymer.
Blomsterdekoratør – for deg som liker å jobbe med blomster og botanisk materiale. I "verdens vakreste yrke" får du lære tradisjonelle teknikker og moderne blomsterdesign for å skape produkter til både hverdag og spesielle anledninger.
Design- og trearbeid – for deg som vil lære å designe og lage egne spennende møbler i tre ved hjelp av ulike teknikker, verktøy og maskiner.

Les mer om tilbud på Vilbli.no

Foto: Peter Hyphe, Irene Bakke og Maria Lange Akrim

Design og håndverk

Video om Design og håndverk // Laget av Skyline Studios