Design og tekstil: 3-årig løp med studiekompetanse

Design og tekstil

Dette er et unikt tilbud for deg med interesse for mote, kostyme eller tekstilhåndverk og som samtidig ønsker studiekompetanse. Her får du en spesialtilpasset timeplan med fellesfag og praktiske programfag fordelt over alle tre år. I programfagene er det fokus på søm og konstruksjon av klær og kostymer, designprosess, fagtegning, strikk og andre teknikker. Du lærer også å starte egen bedrift i entreprenørskapsfaget på Vg2.

Samarbeid med næringslivet

Et lærerteam med bred faglig kompetanse samarbeider om utvikling av faglige undervisningsopplegg som på ulike nivåer er knyttet opp mot samarbeidspartnere i næringslivet. Vi har som mål å forberede elevene på fremtidig yrkesutøvelse og vi bruker derfor undervisningsformer og metoder som er relevant i forhold til arbeidslivets behov.

Både kreativ kompetanse og studiekompetanse

I løpet av tre år får du både fagtilbudet fra Vg1 og Vg2 design- og håndverksfag (DH) og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (PÅB). Programfagene og fellesfagene blir fordelt over 3 år.

Ulike karriereveier

Med både generell studiekompetanse og fordypning i et design- og håndverksfag, kan du velge å søke høgskoler, universitet, eller gå ut i lære og ta svennebrev. Du vil inneha særlige kompetanser og ferdigheter innenfor kreative prosesser, designprosesser, samt opparbeide god materialforståelse og håndverksutøvelse.

Les mer om tilbudet på Vilbli.no 

Søkekode på VIGO er: DHDHV1N---

Fag- og timefordelingen over 3 år

Fag \ År

 

År 1

År 2

År 3

Norsk

 

113 (NOR1201)

(4 uketimer)

 

113 (NOR1208)

(4 uketimer)

168 (NOR1211)

(6 uketimer)

Matematikk

 

140 (MAT1011)

(5 uketimer)

 

84 (MAT1015)

(3 uketimer)

 

Engelsk

 

84 (ENG1001)

(3 uketimer)

56 (ENG1003)

(2 uketimer)

 

Naturfag

 

 

 

140 (NAT1002)

(5 uketimer)

Samfunnsfag

 

 

84 (SAF1001)

(3 uketimer)

 

Historie

 

 

 

140 (HIS1003)

(5 uketimer)

Kroppsøving

 

56 (KRO1004)

(2 uketimer)

56 (KRO1005)

(2 uketimer)

56 (KRO1006)

(2 uketimer)

Produksjon

 

337 (DHV1001)

(12 uketimer)

337

(12 uketimer)

 

Kvalitet og dokumentasjon

140 (DHV1002)

(5 uketimer)

140

(5 uketimer)

 

Programfag ST

Entreprenørskap

 

140 (SAM3028)

(5 uketimer)

 

Prosjekt til fordypning

 

140 (PFO4105)

(5 uketimer)

 

280 (PFO4210)

(10 uketimer)

SUM

 

36 uketimer

36 uketimer

28 uketimer


Mulige eksamensfag

  • År 1: Matematikk (MAT1011)
  • År 2: Matematikk (MAT1015), Engelsk (ENG1003), samfunnsfag (SAF1001), entreprenørskap 1 (SAM3028)
  • År 3: Norsk (NOR1211, NOR1212, NOR1213), Naturfag (NAT1002), Historie (HIS1003), Tverrfaglig eksamen

 

Foto: Peter D. Hypher, Irene Bakke - og skolens arkiv