3-årig løp med studiekompetanse

Elev DH

Karriereveier

Med både generell studiekompetanse og fordypning i et design- og håndverksfag, kan du velge å søke høgskoler, universitet, eller gå ut i lære og ta svennebrev. Du vil inneha særlige kompetanser og ferdigheter innenfor kreative prosesser, designprosesser, samt opparbeide god materialforståelse og håndverksutøvelse.

Både kreativ kompetanse og studiekompetanse

I løpet av tre år får du både fagtilbudet fra Vg1 og Vg2 design- og håndverksfag (DH) og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (PÅB). Programfagene og fellesfagene blir fordelt over 3 år.

Samarbeid med arbeidslivet

Et lærerteam med bred faglig kompetanse samarbeider om utvikling av faglige  undervisningsopplegg som på ulike nivåer er knyttet opp mot samarbeidspartnere i næringslivet. Vi har som mål å forberede elevene på fremtidig yrkesutøvelse og vi bruker derfor undervisningsformer og metoder som er relevant i forhold til arbeidslivets behov.

Edvard Munch vgs er en skole med mange beslektede utdanningsprogram, noe som også gir et flott utgangspunkt for spennende, tverrfaglige samarbeidsprosjekter.

Mer informasjon på vilbli.no